Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương

TUYỂN SALE LOGISTICS ( NHẬN ĐÀO TẠO NGƯỜI MỚI, SV MỚI RA TRƯỜNG CÓ ĐAM MÊ ) Toàn thời gian