Nhân viên kinh doanh Logistics

NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU (LOGISTICS SALES EXECUTIVE) Toàn thời gian