Quản trị chuỗi cung ứng và logistics / Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương

SALES (trong lĩnh vực giao nhận, logistics) Toàn thời gian