Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng

Lao động có kỹ thuật về lĩnh vực cơ khí, hàn, tiện Toàn thời gian