Chứng từ XNK / Kinh Doanh / Nhân viên kinh doanh Logistics / Sinh viên/Mới tốt nghiệp/Thực tập

Nhân viên giao nhận/Kinh doanh/Thực tập chứng từ Toàn thời gian