Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường / Khai thác vận tải / Quản trị chuỗi cung ứng và logistics

Nhân viên khai thác vận chuyển đường biển (tuyến thủy nội địa) và Nhân viên Marketing Logistics – “GẤP” Toàn thời gian