VẬN DỤNG ĐIỀU 239 – LUẬT THƯƠNG MẠI NĂM 2005, QUYỀN CẦM GIỮ VÀ ĐỊNH ĐOẠT HÀNG HÓA

TÌNH HUỐNG NHƯ SAU:          Người bán hàng cho người mua hàng theo điều kiện CFR – Cost and Freight (cái này sau này mới biết, lúc ký hợp đồng…

Xem thêm