CÁC CẤP ĐỘ LOGISTICS 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, 5PL

Logistics là quá trình lên kế hoạch, áp dụng và kiểm soát các luồng chuyển dịch của hàng hóa hay thông tin liên quan tới nguyên nhiên liệu vật tư…

Xem thêm