Thông tư về quy tắc xuất xứ trong CPTPP

Thông tư gồm 3 danh mục PSR với mặt hàng dệt may, với xe cùng các bộ phận, phụ kiện và với các mặt hàng còn lại. Bộ Công Thương…

Xem thêm