CÙNG TDGROUP TÌM HIỂU CÁC LOẠI PHÍ DEMURRAGE, DETENTION và STORAGE

Cách phân biệt phí DEMURRAGE, DETENTION và STORAGE: Các bạn làm công tác giao nhận các lô hàng xuất khẩu và hàng nhập khẩu cần phải lưu ý đến các…

Xem thêm