TDGROUP-15 PHÚT HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VÀ HỌC VỀ INCOTERMS 2010

PHÚT 1: Tóm Tắt Incoterms: Đầu tiên mình sẽ tóm tắt vài điều về Incoterms để các bạn dễ theo dõi nhé: +    Incoterms là Điều kiện thương mại quốc tế…

Xem thêm