LAYOUT CỦA MỘT CONTAINER TERMINAL

Container terminal là một khu vực được quy hoạch chi tiết các hạng mục, các bộ phận không thể thiếu để thực hiện công việc phục vụ cho tàu container…

Xem thêm