DEMURAGE – DETENTION – STORAGE CHO HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU (CONTAINER)

          Hiện nay, việc vận tải bằng container đóng vai trò rất là quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế. Song song với lợi…

Xem thêm