Xuất nhập khẩu 2018 đạt trên 482 tỷ USD, xuất siêu 7,2 tỷ USD

(HQ Online)- Trong năm 2018 có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD và có tới 36 mặt hàng trong nhóm nhập khẩu “tỷ đô” đây…

Xem thêm