TDGROUP- QUY TRÌNH TỔNG QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XNK

           Dưới đây, Trung tâm đào tạo THÀNH ĐẠT chia sẻ đến các bạn sơ đồ tổng quan về các hoạt động (cũng như các bước cơ bản) trong việc thực hiện một hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa 

QUY TRÌNH TỔNG QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 

Tham gia NGAY lớp: “Xuất nhập khẩu – Khai báo hải quan” để nắm rõ hơn:

GIẢI THÍCH CÁC BƯỚC TRONG SƠ ĐỒ:

Bước 1: Thư hỏi hàng:

Nhà nhập khẩu gửi thư hỏi hàng đến nhà xuất khẩu đề nghị cung cấp chào giá hàng hóa

Bước 2: Thư chào giá

Người xuất khẩu sẽ làm thư chào giá và gửi sang cho người ngập khẩu

Bước 3: Soạn thảo và ký kết hợp đồng (bao gồm cả đàm phán hợp đồng)

hai bên đàm phán và đi đến thống nhất các điều khaonr trong hợp đồng và tiến hành ký kết hợp đồng thương mại quốc tế

Bước 4: tiền thanh toán

nhà nhập khẩu thực hiện các bucosw đầu tiên của hoạt động thanh toán như: mở LC nếu thanh toán bằng LC; TT ứng trước nếu thanh toán TT trả trước hoặc,… lên ngân hàng phục vụ người nhập khẩu bên nước nhập khẩu

Bước 5: thực hiện hoạt động tiền thanh toán (ban đầu)

ngân hàng phục vụ nhà nhập khẩu sẽ thực hiện các hoạt động được nêu tỏng bước tiền thanh toán

Bước 6: thông báo việc tiền thanh toán

ngân hàng bên xuất khẩu thông báo về hoạt động tiền thanh toán cho người xuất khẩu biết. nhà xuất khẩu tiến hành sản xuất hoặc thu mau hàng hóa để giao hàng cho khách hàng

Bước 7: booking

người xuất khẩu tiến hành hoạt động booking hãng tàu à gửi thông tin đến hãng tàu

Bước 8: hãng tàu gửi thông báo xác nhận đặt chỗ

hãng tàu sau khi nhận thông tin từ nhà xuất khẩu thì tiến hành xác nhận với khách hàng và gửi booking confirmation cho người xuất khẩu

Bước 9: thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu

người xuất khẩu tiến hành chuẩn bị chứng từ, khai báo hải quan, và thông quan hàng hóa xuất khẩu

Bước 10: xin C/O

nhà xuất khẩu chuẩn bị thủ tục và tiến hành xin c/o từ phòng quản lý xnk, vcci

Bước 11: chứng từ/ giấy phép khác nếu có

người xuất khẩu tiến hành các thủ tục chứng từ khách nếu có (kiểm dịch, giám định, giấy phé xk, khác…)

Bước 12: thủ tục ch hàng xuất khẩu tại cảng xuất

người xuất khẩu tiến hành mọi thủ tục cho hàng hóa tại cảng xuất khẩu

Bước 13: mua bảo hiểm nếu có

người xuất khẩu tiến hành mua bảo hiểm cho hàng hóa nếu có

Bước 14: gửi SI – Shipping Instruction

người xuất khẩu gửi SI cho hãng tàu để nhận Bill of lading

Bước 15: phát hành BL – Bill of lading

hãng tàu sau khi nhận được SI từ người xuất khẩu thì tiến hành phát hành BL cho người xuất khẩu, người xuất khẩu sẽ đóng toàn bộ cước phí và phụ phí nếu có

Bước 16: chuyên chở hàng hóa đến nước nhập khẩu

tàu chuyên chở hàng hóa đến nước nhập khẩu

Bước 17: gửi bộ chứng từ về hàng hóa để yêu cầu thanh toán

người xuất khẩu sẽ lập bộ chứng từ (Commercial Invoice, Packing List, Bill of lading, Insurance policy, Certificate of Original, Certificate of Quality Quantity and weight, Payment documents, others)

Bước 18: chuyển bộ chứng từ sang ngân hàng nhập khẩu

ngân hàng xuất khẩy sau khi nhận được bộ chứng từ từ người xuất khẩu và yêu cầu thanht oán từ người này thì tiến hành kiểm tra và chuyển bộ chứng từ sang cho ngân hàng nhập khẩu

Bước 19: thông báo bộ chứng từ cho người nhập khẩu

ngân hàng nhập khẩu tiến hành kiểm tra bộ chứng từ xong thò thông báo cho người nhập khẩu và yêu cầu người nhập khẩu lên nhận và thanh toán tiền

Bước 20: yêu cầu chuyển tiền để thanh toán

người nhập khẩu nhận chứng từ hàng hóa xong thì yêu cầu ngân hàng nhập khẩu chuyển tiền để thanh toán cho bên xuất khẩu

Bước 21: chuyển tiền thanh toán

ngân hàng nhập khẩu chuyển tiền thanh toán cho người xuất khẩu thông qua ngân hàng xuất khẩu

Bước 22: thanh toán tiền cho người xuất khẩu

ngân hàng xuất khẩu thanh toán (trả tiền) cho người xuất khẩu

Bước 23: thông báo hàng đến

đại lý hãng tàu bên nước nhập khẩu sẽ thông báo hàng đến cho người nhập khẩu đến nhận hàng

Bước 24: nộp chứng từ để lấy D/O – Delivery order

người nhập khẩu cầm bộ chứng từ gồm giấy thông báo hàng đến và B/L, tiền phí đến đại lý hãng tài để đóng tiền phí và nhận về D/O

Bước 25: cấp phát D/O cho người nhận hàng

đại lý hãng tàu sau khi thu giữ B/L gốc và nhận các khoản phí do người nhận hàng đóng thì phát hành D/O cho người nhận hàng

Bước 26: xin giấy phép nhập khẩu nếu có

người nhập khẩu sẽ tiến hành làm các chứng từ và giấy phép cần thiết để tiến hành nhập khẩu lô hàng

Bước 27: khai báo hải quan hàng nhập khẩu và thông quan hàng nhập khẩu

người nhập khẩu sẽ tiến hành làm thủ tục, chuẩn bị các chứng từ, tieena hành khai báo hải quan cho hàng  nhập và thông quan lô hàng nhập khẩu.

Bước 28: làm thủ tục nhận hàng tại cảng nhập

người nhập khẩu thực hiện các công việc để hoàn thành thủ tục nhận hàng nhập khẩu tại cảng nhập

Trung tâm đào tạo THÀNH ĐẠT 

Email: tdgroupdaotao@gmail.com

Hotline: 0945.338.168 

1 bình luận trong “TDGROUP- QUY TRÌNH TỔNG QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XNK

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức liên quan