TDGROUP-MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VỀ KINH TẾ NĂM 2019

(HNMO) – Từ tháng 1-2019, nhiều chính sách về kinh tế có hiệu lực như: CPTPP có hiệu lực với Việt Nam; tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; điều chỉnh về cho vay ngoại tệ…
 
THEO BÁO HÀ NỘI MỚI
(Sưu tầm)