CHUYỂN TÀI LIỆU CHO KHÁCH HÀNG

TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN: 

.

5/ Tài liệu gửi cho Cảng Bến Nghé: Lớp Giao nhận cảng 11/2020 – Đã hoàn thành 

4/ Tài liệu Gửi Vinamilk – XNK Chuyên Sâu tháng 10/2020 – Đã hoàn thành 

3/ Tài liệu gửi cho Cảng Bến Nghé: Lớp Điều độ cảng Bến Nghé 8/2020 – Đã hoàn thành 

2/ Tài liệu Giảng dạy cho lớp Quản trị mua hàng trong Chuỗi cung ứng – Vinamilk 7/2020 – Đã hoàn thành 

1/ Tài liệu giảng dạy lớp XNK- Khai báo hải quan chuyên sâu – Vietranstimex 5/2020 – Đã hoàn thành