TÀI LIỆU VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ CHỨNG TỪ XNK

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS THÀNH ĐẠT CHIA SẺ TÀI LIỆU VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ CHỨNG TỪ XNK

.

THANH TOÁN QUỐC TẾ 

TTQT 01: UCP 600

TTQT 02: ISBP

TTQT 03: LETTER OF CREDIT   01 (LC của NH ĐÔNG Á)    02 (Tài liệu mẫu về LC)   .

TTQT 04: LETTER OF CREDIT (STANDBY LC)

TTQT 05: Câu hỏi tham khảo (1,   2,  )

.

BỘ CHỨNG TỪ XNK THAM KHẢO 

BCT-XNK01: THAM KHẢO XUẤT   01 (Pixie Trang)   .

BCT-XNK02: THAM KHẢO NHẬP   01 (Pham Anh Thong)    .

BCT-XNK02: KHÁC 01 ()    .

BCT-XNK04: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XNK 1 ĐƠN HÀNG (ĐANG HOÀN THIỆN)   .

BCT-XNK05: TÀI LIỆU THỰC HÀNH CHỨNG TỪ THỰC TẾ DÀNH CHO CÁC HỌC VIÊN TDGROUP (ĐANG HOÀN THIỆN)   .