TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS THÀNH ĐẠT CHIA SẺ TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁC 

TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁC

TLTK 01: PHẦN MỀM SPSS,  FILE BÀI TẬP THỰC HÀNH,  XỬ LÝ DỮ LIỆU 1,   . 

TLTK 02: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XẾP DỠ Ở CẢNG    01    02    03     04    05, CÂU HỎI LÝ THUYẾT MÔN QL-KTCLỊCH CẦU BẾN (TÍNH Kct)file Tổng đầu tư cho cảngBài tập kho bãi  .

TLTK 03: BỘ ĐỀ KINH TẾ VI MÔ (TN):    01  .

TLTK 04: BỘ ĐỀ THI NGHIỆP VỤ HẢI QUAN (THAM KHẢO) 01  (from Vietxnk Dam)  .

TLTK 05: FIATA SEA FREIGHT (TDGROUP LOGISTICS TRAINING CENTER) (From Ha Le)

TLTK 06: IATA AIR FREIGHT (TDGROUP LOGISTICS TRAINING CENTER) (From Ha Le)

TLTK 07: FIATA DANGEROUS GOOD (TDGROUP LOGISTICS TRAINING CENTER) (From Ha Le)

.

MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

VBLP 01: Luật thương mại năm 2005 , 

 

VIDEO 1: HƯỚNG DẪN KHAI BÁO (MÃ HÓA) BIẾN VÀO TRONG PHẦN MỀM SPSS

 

VIDEO 2: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI THÔNG KÊ MÔ TẢ VÀ XỬ LÝ BIẾN LV1

 

VIDEO 3: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI THÔNG KÊ MÔ TẢ VÀ XỬ LÝ BIẾN LV2