TDGROUP- LÝ LỊCH KHOA HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO XNK-LOGISTICS-SUPPLY CHAIN THÀNH ĐẠT

THÔNG TIN LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁC CHUYÊN GIA/GIẢNG VIÊN CỦA TRUNG TÂM

CG001: TS. LÊ VĂN BẢY

Đang cập nhật 

CG002: TS. TRẦN NGUYỄN KHÁNH HẢI

Đang cập nhật 

CG003: THS. NGUYỄN THỊ TRANG 

Đang cập nhật 

CG004: CHUYÊN GIA LÂM VĂN HÀ 

Đang cập nhật 

CG005: THS. MAI VĂN THÀNH

Đang cập nhật 

CG006: THS. BẾ VĂN HOÀNG VIỆT 

Đang cập nhật 

CG007: 

Đang cập nhật 

CG008: 

Đang cập nhật 

MỌI THẮC MẮC XIN GỌI: 0945.338.168 – Thầy THÀNH

Hoặc gửi email: tdgroupdaotao@gmail.com