TÀI LIỆU VỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS THÀNH ĐẠT CHIA SẺ TÀI LIỆU VỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG

.

KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG 

NVNT 01: INCOTERMS  2000    2010    2020    .

NVNT 02: FILE HƯỚNG DẪN VỀ INCOTERMS 2010  2020  .

NVNT 03: FILE HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG  HĐ01,  HĐ02,   .

NVNT 04: Báo cáo Xuất nhập khẩu 2018 của Việt Nam

 

TDGROUP– VIDEO HƯỚNG DẪN MÔN KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG – TẬP 1

TDGROUP– VIDEO HƯỚNG DẪN MÔN KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG – TẬP 2

TDGROUP– VIDEO HƯỚNG DẪN MÔN KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG – TẬP 3

TDGROUP– VIDEO HƯỚNG DẪN MÔN KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG – TẬP 4

TDGROUP– VIDEO HƯỚNG DẪN MÔN KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG – TẬP 5

TDGROUPVIDEO HƯỚNG DẪN MÔN KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG – TẬP 6

TDGROUPVIDEO HƯỚNG DẪN MÔN KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG – TẬP 7