TDGROUP- HỌC BỔNG VÀ CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

HỌC BỔNG NĂM 2020

 

  1. – HỌC BỔNG 100% HỌC PHÍ CHO 01 SUẤT SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP.HCM – ĐÃ HOÀN THÀNH T3/2021
  2. – HỌC BỔNG 100% HỌC PHÍ CHO 04 SUẤT SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP.HCM – ĐÃ HOÀN THÀNH T9/202
  3. – HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN 5 TỐT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM – LƯU Ý THỜI HẠN LÀ 30/06/2020
  4. – HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN 5 TỐT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CSII – LƯU Ý THỜI HẠN LÀ 30/06/2020