CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU – KHAI BÁO HẢI QUAN

Khóa học dành cho Sinh viên năm 3-4, Nhân viên mới/ nâng cao nghiệp vụ

Đọc tiếp

ĐỊNH VỊ BẢN THÂN & CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

Định vị được bản thân mình và tự đánh giá được năng lực của chính bản thân mình sẽ giúp […]

Đọc tiếp

KHÓA HỌC VỀ C/O VÀ KHAI BÁO MÃ HS CỦA HÀNG HÓA XNK

Hiểu đúng, hiểu rõ và vận dụng đúng về C/O sẽ mang lại lợi ích lớn cho DOANH NGHIỆP của […]

Đọc tiếp

Khóa học “Quản trị mua hàng – Hàng tồn kho và kho hàng hiệu quả”

Link đăng ký khóa học XNK: https://goo.gl/forms/96uzYCtvYyS69uqK2 KHÓA HỌC SẼ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ SAU: 1/ Hiểu được Logistics là […]

Đọc tiếp

KHÓA HỌC VỀ MARKETING DỊCH VỤ LOGISTICS

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH Qua học phần này học viên hiểu rõ: -Marketing hiện nay khác với marketing truyền […]

Đọc tiếp

KHÓA HỌC GIAO TIẾP VÀ ĐÀM PHÁN KINH DOANH

Chuyên gia về Đàm phán kinh doanh quốc tế đã có hơn 25 năm kinh nghiệm buôn bán quốc tế đến chia sẻ cùng lớp học.

Đọc tiếp

QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG (SCM COURSE)

QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN DIỆN – SCM COURSE   Logistics và Supply Chain, không còn là khái niệm […]

Đọc tiếp

Quản Trị Mua Hàng (Purchasing Management)

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể: • Hiểu và giải thích được khái niệm Quản trị […]

Đọc tiếp