TDGROUP – LỊCH KHAI GIẢNG/LỊCH THI/CẤP CHỨNG CHỈ CÁC LỚP HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO XNK-LOGISTICS-SUPPLY CHAIN THÀNH ĐẠT

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG/LỊCH THI/ KẾT QUẢ THI KẾT THÚC/NHẬN CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC CÁC LỚP NĂM 2020

 

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC KHÓA HỌC THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI/ NHẬN CHỨNG CHỈ
1/ Khóa “Xuất nhập khẩu-Khai báo hải quan” tháng 2/2020 (ngày 19/02/2020 – có lớp tối 2-4-6 và lớp tối 3-5-7) –>> Chi tiết

 

1/ Khóa chuyên viên Xuất nhập khẩu – Khai báo hải quan THÁNG 7-10/2019 (Thi ngày 10/01/2020)  –>> Chi tiết

 

1/ Khóa chuyên viên Xuất nhập khẩu – Khai báo hải quan THÁNG 7-10/2019 (Thi ngày 10/01/2020)  –>> Chi tiết

 

2/ Khóa “Quản trị mua hàng hiệu quả” – Khai giảng tháng 3/2020 –>>  Chi tiết 

 

2/  2/
3/ Khóa “Quản trị chi phí và Quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng” –>> Chi tiết 

 

3/  3/ 
4/ Khóa “Quản trị vận tải trong chuỗi cung ứng” –>> Chi tiết 

 

4/ 4/
5/ Khóa “Điều phối vận tải-điều phối xe” –>> Chi tiết 

 

5/ 5/
6/ Khóa “Kỹ năng SALES dịch vụ Logistics chuyên nghiệp” –>> Chi tiết 

 

6/ 6/
7/ Khóa “Quản trị hàng tồn kho và vận hành kho hàng hiệu quả” –>> Chi tiết 

 

7/ 7/
8/ Khóa “Logistics và Dịch vụ Logistics” –>> Chi tiết 

 

8/ 8/
9/ Khóa “Nghệ thuật Giao tiếp và Đàm phán kinh doanh quốc tế hiện đại” –>> Chi tiết

 

 9/ 9/ 

 

MỌI THẮC MẮC XIN GỌI: 0945.338.168 – Thầy THÀNH

Hoặc gửi email: tdgroupdaotao@gmail.com