TDGROUP – LỊCH KHAI GIẢNG/LỊCH THI/CẤP CHỨNG CHỈ CÁC LỚP HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO XNK-LOGISTICS-SUPPLY CHAIN THÀNH ĐẠT

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG/LỊCH THI/ KẾT QUẢ THI KẾT THÚC/NHẬN CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC CÁC LỚP NĂM 2020

 

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC KHÓA HỌC THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI/ NHẬN CHỨNG CHỈ
1/ Khóa “Xuất nhập khẩu-Khai báo hải quan” tháng 7/2020 tại TP.HCM (ngày 17/07/2020 – có lớp tối 2-4-6 –>> Chi tiết

 

1/

 

1/ 

 

2/ Khóa “Xuất nhập khẩu-Khai báo hải quan” tháng 7/2020 (học tại TP. VŨNG TÀU – học T7, CN) –>> Chi tiết

 

2/ 2/
3/ Quản trị chuỗi cung ứng (Dành cho đối tượng mới tìm hiểu về SCM) –> dạy OFFLINE tại trung tâm –> Chi tiết 

 

3/  3/ 
4/ Khóa “Quản trị mua hàng hiệu quả” – Đào tạo INHOUSE –>>  Chi tiết 

 

4/  4/
5/ Khóa “Quản trị chi phí và Quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng” –>> Đào tạo INHOUSE –>>  Chi tiết 

 

5/  5/ 
6/ Khóa “Quản trị vận tải trong chuỗi cung ứng” –>> Đào tạo INHOUSE –>>  Chi tiết 

 

6/ 6/
7/ Khóa “Điều phối vận tải-điều phối xe” –>> Đào tạo INHOUSE –>>  Chi tiết 

 

7/ 7/
8/ Khóa “Kỹ năng SALES dịch vụ Logistics chuyên nghiệp” –>> Đào tạo INHOUSE –>>  Chi tiết 

 

8/ 8/
9/ Khóa “Quản trị hàng tồn kho và vận hành kho hàng hiệu quả” –>> Đào tạo INHOUSE –>>  Chi tiết 

 

9/ 9/
10/ Khóa “Logistics và Dịch vụ Logistics” –>> Đào tạo INHOUSE –>>  Chi tiết 

 

10/ 10/
11/ Khóa “Nghệ thuật Giao tiếp và Đàm phán kinh doanh quốc tế hiện đại” –>> Đào tạo INHOUSE –>>  Chi tiết 

 

 11/ 11/ 

 

MỌI THẮC MẮC XIN GỌI: 0945.338.168 – Thầy THÀNH

Hoặc gửi email: tdgroupdaotao@gmail.com