TÀI LIỆU VỀ LOGISTICS VÀ SUPPLY/VALUE CHAIN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC LOGISTICS THÀNH ĐẠT CHIA SẺ TÀI LIỆU VỀ LOGISTICS/SUPPLY AND VALUE CHAIN

.

TÀI LIỆU VỀ LOGISTICS – SUPPLY/VALUE CHAIN 

LOG-SCM 01: Fundamentals of Logistics Management,

LOG-SCM 02: Strategic Supply Chain Management,

LOG-SCM 03: Warehouse Distribution Science,

LOG-SCM 04: TÀI LIỆU VỀ SALES DV LOGISTCIS

LOG-SCM 05: TÀI LIỆU VỀ BÁO CÁO LOGISTICS HÀNG NĂM:  2016    2017    2018    2019   2020   2021 .