TÀI LIỆU VỀ HS CODE – C/O VÀ KHAI BÁO HẢI QUAN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC LOGISTICS THÀNH ĐẠT CHIA SẺ TÀI LIỆU VỀ C/O, HS CODE, BIỂU THUẾ XNK (FILE EXCELL)

.

HS CODE – THUẾ XNK

HS-TAX-CO 01: BIỂU THUẾ MỚI    2016,  2017,  2018 , 2019 ,2020, 2022    .

HS-TAX-CO 02: THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CỦA BTC  TT38       TT39     TT103/2015    TT65/2017    .

HS-TAX-CO 03: Biểu thuế Việt Nam – Campuchia mới nhất  . 

HS-TAX-CO 04: Chú giải về HS CODE bản FULL: TDGROUP.EDU.VN – TẢI NGAY

.

TÀI LIỆU VỀ CO – GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ 

GCNXX-CO 01: Các mẫu C/O hiện đang sử dụng nhiều  (ANH LÂM VĂN HÀ).

GCNXX-CO 02: Các văn bản liên quan đến C/O FTA  (ANH LÂM VĂN HÀ).

GCNXX-CO 03: Tài liệu về hội thảo thuế và hải quan năm 2017   (VCCI-HCM).

GCNXX-CO 04: Tài liệu về hội thảo về FTA của Dệt May 2017  (VCCI-HCM). 

.

GIAO NHẬN VÀ THỦ TỤC KHAI BÁO HẢI QUAN 

GN-HQ 01: FILE HƯỚNG DẪN KHAI BÁO HẢI QUAN HÀNG XUẤT TRÊN ECUSS5 – VINACC

GN-HQ 02: FILE HƯỚNG DẪN KHAI BÁO HẢI QUAN HÀNG NHẬP TRÊN ECUSS5 – VINACC

GN-HQ 03: FILE CÀI ĐẶT PHẦN MỀM ECUSS5         WIN 7, 8          NẾU WIN 10, CÀI THÊM: SQL

GN-HQ 04: LUẬT HẢI QUAN 2014    THÔNG TƯ 38/BTC-2015     THÔNG TƯ 39/BTC-2015,    THÔNG TƯ 103/BTC-2015     THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NỘI DUNG TRÊN TỜ KHAI TT15/2012BTC     .

GN-HQ 05: LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015 (CÓ HIỆU LỰC NGÀY 17/10/2016)

.