25/10/2023
1266 0

Khoá học “Chuyên viên Xuất Nhập Khẩu – Logistics – Khai báo hải quan”

CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU-LOGISTICS-THỰC HÀNH KHAI BÁO HẢI QUAN HỌC KHAI BÁO HẢI QUAN THỰC HÀNH TRÊN CHỨNG TỪ VÀ […]

Đọc tiếp
20/08/2023
245 1
02/07/2023
105 0

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHUYÊN SÂU

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHUYÊN SÂU HỌC CÙNG CÁC CHUYÊN GIA ĐANG LÀM THỰC TẾ         Lời […]

Đọc tiếp
15/02/2023
534 0

KHÓA HỌC VỀ C/O – MÃ HS – THỰC HÀNH KHAI BÁO HẢI QUAN HÀNG HÓA XNK

học thực hành 100% trên chứng từ, biểu thuế mới nhất, phân mềm ECUSS

Đọc tiếp
14/02/2023
203 0

KỸ NĂNG SALES DỊCH VỤ LOGISTICS CHUYÊN NGHIỆP

HỌC KỸ NĂNG SALES DỊCH VỤ LOGISTICS THỰC CHIẾN TẠI DOANH NGHIỆP DV LOGISTICS- CÓ HOA HỒNG NẾU SALES THÀNH CÔNG TRONG QUÁ TRÌNH HỌC

Đọc tiếp
14/02/2023
4602 0

KHÓA THỰC HÀNH KHAI BÁO HẢI QUAN

CAM KẾT THỰC HÀNH TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ VÀ MÁY TÍNH

Đọc tiếp