10/06/2022
415 0

KHÓA HỌC GIAO TIẾP VÀ ĐÀM PHÁN KINH DOANH

Chuyên gia về Đàm phán kinh doanh quốc tế đã có hơn 25 năm kinh nghiệm buôn bán quốc tế đến chia sẻ cùng lớp học.

Đọc tiếp