25/10/2023
1267 0

Khoá học “Chuyên viên Xuất Nhập Khẩu – Logistics – Khai báo hải quan”

CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU-LOGISTICS-THỰC HÀNH KHAI BÁO HẢI QUAN HỌC KHAI BÁO HẢI QUAN THỰC HÀNH TRÊN CHỨNG TỪ VÀ […]

Đọc tiếp
15/02/2023
535 0

KHÓA HỌC VỀ C/O – MÃ HS – THỰC HÀNH KHAI BÁO HẢI QUAN HÀNG HÓA XNK

học thực hành 100% trên chứng từ, biểu thuế mới nhất, phân mềm ECUSS

Đọc tiếp