30/05/2024
363 0

QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG (Supply chain management)

QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN DIỆN – SCM COURSE Logistics và Supply Chain, không còn là khái niệm mới […]

Đọc tiếp
07/05/2023
111 0

QUẢN TRỊ MUA HÀNG TỐI ƯU (PURCHASING MANAGEMENT)

Chương trình sẽ đào tạo tất tần tật về mua hàng trong chuỗi cung ứng

Đọc tiếp