CERTIFICATE OF ORIGINAL – GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ

Giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc của hàng hóa (Certificate of original – C/O) là một chứng từ nằm trong Bộ chứng từ Xuất nhập khẩu hàng hóa, Chứng…

Xem thêm